Välkommen till Bennys Bitches hemsida!

Stadga

§1 NAMN

”Föreningens” namn är Bennys Bitches.

§2 SYFTE

”Föreningens” första syfte är att sprida kärlek. Andra mål Bennys Bitches har är att: införskaffa segways till alla, hoppborg på innergården, hängmattor på diverse lämpliga platser och att Linnestudenterna ska köpa biosalongen Saga för föreläsningar med gratis popcorn.

§3 ORGANISATION

Bennys Bitches måste bestå utav en Benny och minst 1 Bitch

§4 MEDLEMSKAP

§4.1 Bitch

Genom att ha spenderat en viss tid som Mini-Bitch och genom engagemang deltagit och spridit kärlek

§4.2 Mini-Bitch

För att bli Mini-Bitch bör man fylla i ett google formulär, och sedan göra det Benny och hans Bitchar säger.

§4.3 Mother-Bitch

Blir man endast om man har gjort något betydande och hjälpsamt för föreningen.

§4.3 Uteslutningar

En gång Bennys Bitch alltid en Bennys Bitch

§ 5 STORMÖTEN

§.5.1 Årsmöte

Årsmöten bör hållas cirka vartannat år.

5.2 Medlemsmöten

När Benny eller högt uppsatt Bitch känner för det

§6 RÖSTNING

Vid omröstning genomförs det beslut som av majoritet har röstats igenom och tagits parti av Benny. Skulle situationen uppkomma att Benny tagits minoritets sida genomförs en omröstning där Benny tar beslutet.

§7 STAGAR

Vid ändring av stagar krävs endast ett godkännande av Benny. Eller kanske någon högt uppsatt Bitch.